Vahvat negatiiviset tunteet liittyvät usein uniongelmiin

Tässä Aikuisten Unikoulun® artikkelissa avaan korva-akupunktiossa käytettyjen akupisteiden yhteyksiä sisäelimiin ja tunteisiin. Vahvat negatiiviset tunteet ovat yksi tärkeimpiä uniongelmien aiheuttajia ja ylläpitäjiä. Siksi niitä on hyvä osata kohdata ja käsitellä. Käytännön taitoja niiden käsittelyyn saat maksuttomasta Uniharjoituksia-oppaasta.
Korva-akupunktiossa eli nada-menetelmässä hoidetaan suuria sisäelimiä viiden korva-akupunktio-pisteen avulla. Pisteitä vastaavat sisäelimet ovat Sydän, Perna, Munuaiset, Maksa ja Keuhkot. Tässä kirjoituksessa käytän sisäelimistä erisnimiä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti.

Kiinalaisessa lääketieteessä jokaisella sisäelimellä on myös oma tunteensa, ja kohtuullista tunteiden ilmaisemista pidetään hyvänä terveydelle. Painotan sanaa kohtuullista, sillä kun tunnetila on voimakas ja/tai pitkäkestoinen, heikkenee kehon tasapaino, jolloin ihminen altistuu sairauksille. Seuraavassa avaan sisäelinten ja tunteiden välisiä kiinnostavia yhteyksiä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti.

Sydän: Ilo

Ilo Voiko ihminen olla liian iloinen? Kiinalaisen lääketieteen mukaan voi. Voimme etsiä iloa niin kiivaasti, että se johtaa kehon epätasapainoon. Ihminen, joka pyrkii täyttämään elämänsä hakemalla kiihkeästi suurta iloa, törmää väistämättä arjen tavallisuuteen. Väkisin kehitettyjä naurunaiheita ja pingottunutta myönteisyyttä seuraa alakulo ja uupumus. Sydämen heikentynyt energia näkyy unettomuutena, rintakipuna, sekavana ajatteluna ja vakavampina mielen ongelmina.

Ihminen voi hyvin kun ilo on tasaista ja kohtuullista. Pienet arjen ilot ja elämän arvostaminen sellaisenaan hellivät sydäntä.

Perna: Huolestuneisuus

Liiallinen ajattelu, miettiminen ja huolestuneisuus heikentävät Pernaa. Ihminen voi huolehtia kaiken kokoisia asioita jatkuvasti ja pakkomielteisesti. Asioiden loputon vatvominen tekee ajatuksista sekavia ja sumeita. Pernan energia heikkenee, mikä näkyy ruuansulatusvaivoina, liikalihavuutena ja turvotuksina. Jatkuva asioiden vatvominen voi joko viedä ruokahalun täysin tai kehittää erilaisia ruokahimoja.

Vanha kiinalainen sanonta kuuluu: jotta ajatus olisi kirkas, on vatsan oltava puoliksi tyhjä, puoliksi täynnä. Nykyihminen aterioi lukien lehteä, katsoen televisiota tai selaten sähköposteja. Tämän huomaa esimerkiksi lounasravintolassa, jossa yksin istuvilla on aina jokin elektroninen laite edessään. Tällöin iso osa siitä kehon energiasta, jonka tulisi kohdistua ruuansulatukseen, suuntautuukin muualle.

Munuaiset: Pelko

Munuaisten heikkous näkyy usein erilaisina pelkoina. Ihminen, jonka elämää hallitsee pelko, näkee maailmassa paljon uhkia, joita hän ei halua kohdata. Hänestä tulee joustamaton ja sopeutumaton, ja hän ottaa elämän tuomat vastoinkäymiset raskaasti. Ihminen alkaa eristäytyä muulta maailmalta ja elämään pientä, liiankin turvallista elämää, jotta ei tulisi muiden vahingoittamaksi. Pelko aiheuttaa usein virtsatievaivoja, alaselän kipuja, huimausta ja seksuaalisen halun vaihteluita.

Elämää ilman kipua ei ole olemassa eikä eristäytyminen poista pelkoja, joiden lähde on korvien välissä. Ihminen on sosiaalinen olento ja elämä tehty elettäväksi.

Maksa: Viha

Maksaan liittyviä tunteita ovat viha, ärtymys, kauna, raivo, ylimielisyys, aggressiivisuus ja katkeruus. Niitä edeltää usein voimakas itsekontrolli, kriittisyys ja turhautuneisuus. Tällaisten tunteiden sisällä pitäminen on erityisen haitallista terveydelle ja ne vaikuttavat myös unta häiritsevästi. Levoton uni, liiallinen ja unta häiritsevä unennäkö ja unissakävely kertovat Maksan energian häiriötiloista. Ne myös nostavat verenpainetta ja aiheuttavat päänsärykyä, korvien soimista, huimausta ja lihaskramppeja, joista seuraa lisää turhautuneisuutta ja vihaa.

Keuhkot: Suru

Suru heikentää sekä Keuhkoja että Sydäntä. Suru heikentää vastustuskykyä ja johtaa uupumiseen. Keuhkoihin liittyviä tunteita ovat murehtiminen ja alakuloisuus. Keuhkojen heikkous ja suru aiheuttavat yskää, hengitystietulehduksia, kovaa hikoilua, astmaa ja ummetusta. On ihmisiä, jotka välttävät kaikkea jännitystä ja tunnesidoksia, jotta eivät joutuisi kokemaan sitä mitä pelkäävät eniten: surua ja pettymystä.  

On tärkeää suuntautua aktiivisesti muita ihmisiä ja elämää kohti sekä iloita pienistä asioista.

Käytännön kokemuksia korva-akupunktiosta

Korva-akupunktio kuuluu Aikuisten Unikoulun® neljään peruspilariin. Muut peruspilarit ovat terapeuttiset syväkeskustelut, uniharjoitukset ja kronoterapeuttinen kirkasvalohoito.

Korva-akupunktiossa käytetään kaikkia viittä sisäelinpistettä. Merkittävällä osalla asiakkaistani kaikkein arimmilta tuntuvat maksapiste ja keuhkopiste. Tähän voi olla monia muitakin syitä kuin ongelmat niitä vastaavien tunteiden ilmaisemisessa (maksa & viha, keuhkot & suru). Esimerkiksi siitepölyallergia rasittaa erityisesti keuhkopistettä. Kerran vastaanotollani oli krapulainen asiakas, jonka maksapiste oli hyvin arka.

Maksa- ja keuhkopisteiden yleinen arkuus pistää kuitenkin miettimään laajemmin syitä myös tunnepuolella. Meidät suomalaiset aikuisiksi jo ehtineet on kasvatettu pitkälti häpeällä. Häpeällä kasvattaminen kerää ihmiseen vihaa, jonka ilmaiseminen on usein joko liian vaikeaa tai täysin holtitonta.  Vihan ilmaisemiseen liittyy kontrollin menettämisen pelko erityisesti niillä, jotka ovat pitäneet vihansa piilossa pitkiä aikoja. Pelätään, että jos vihan tunteita päästää irti, niin tulvaa ei pysäytä mikään.

Martti Lindqvist kirjoittaa hienossa kirjassaan Surun tie: Surun tarkoituksena on viedä sureva outoon maailmaan, jossa tavalliset käyttäytymissäännöt ja sovinnaisuudet eivät ole voimassa. Elämä tuo väistämättä ihmisen surun äärelle niin kuoleman kuin muidenkin suurten vastoinkäymisten myötä (parisuhteen päättyminen, sairaus, työttömyys jne). Suru ei myöskään tunne rajoja. Läheisen kuolema saattaa nostaa myös vanhoja suruja pintaan, jolloin sureva voi joutua käymään koko suruhistoriansa läpi. Ei ole tavatonta, että korva-akupunktiossa asiakas alkaa itkemään. Itku koetaan kuitenkin pääosin helpottavana ja myönteisenä asiana.

Lähteet:

Nada Suomi-Finland ry:n jäsenkirje 1-2014
Denis Vinokur: Terveyden kiinalainen käsikirja