Tieteellistä näyttöä laventeliöljyn vaikutuksista uniongelmiin

Keskiviikko 7.2.2018 klo 17:38 - Mari Sydänvuori, uniterapeutti

tyynyt.jpgAromaterapia on yksi tutkituimmista lääkkeettömistä unettomuuden hoitokeinoista. Aromaterapiassa hyödynnetään eteeristen (tuoksuvien) öljyjen terapeuttisia ominaisuuksia. Minulla on opinahjoni Metropolia Ammattikorkeakoulun kautta pääsy valtavaan määrään kansainvälisiä tutkimustietokantoja ja hakiessani tutkimuksia hakusanoilla ”aromatherapy, quality of sleep”, hakutulokseksi tuli lähes 1 000 tieteellistä tutkimusartikkelia.

Referoin tässä apulaisprofessori Mahin Moeinin tutkimusryhmän tekemää tutkimusta, jossa tutkittiin laventeliöljyn vaikutuksia unettomuuteen Isfahanin yliopistollisella sydänosastolla. Tutkimuksesta kirjoitettu tieteellinen artikkeli on vertaisarvioitu, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää hoitotieteellisen tutkimuksen kansainväliset kriteerit.

Moeini tutkimusryhmineen teki sydänosastolla kliinisen kokeen, jossa tutkittiin laventeliöljyn vaikutuksia iskeemistä sydäntautia potevien potilaiden unenlaatuun. Iskeeminen sydänsairaus kovettaa sydämen sepelvaltimoita vähentäen veren- ja hapenvirtausta sydämeen. Tauti on hyvin vakava ja voi johtaa kohtalokkaaseen sydäninfarktiin. Yksi tervehtymisen kannalta oleellinen asia on riittävän pituinen ja hyvälaatuinen uni.

Tutkimusta varten 64 potilasta jaettiin satunnaisesti testi- ja kontrolliryhmiin. Testiryhmään kuuluville tiputettiin kaksi tippaa laventeliöljyä puuvillakankaan palasiin, jotka sijoitettiin pienissä laatikoissa heidän tyynyjensä lähettyville. Potilaita pyydettiin hengittämään normaalisti ja aistimaan laventeliöljyn tuoksu. Laventeliöljy-kankaat olivat potilaiden tyynyjen vieressä illasta aamuun. Seuraavana iltana kankaat vaihdettiin uusiin. Näin toimittiin kolmena peräkkäisenä päivänä. Kontrolliryhmä ei saanut laventeliöljyä, vaan heidän uniongelmiaan hoidettiin ainoastaan ympäristön meluttomuudella ja valaistusta himmentämällä.

Tutkimus osoitti, että testiryhmän unenlaatu parani selvästi verrattuna kontrolliryhmään. Tulos oli tutkimusmaailman termein ”tilastollisesti merkitsevä”. Tulos on samansuuntainen kuin monissa muissa laventeliöljyä unettomuuden hoidossa tutkineessa tutkimuksessa. Esimerkkeinä Moeini kumppaneineen mainitsee muun muassa Lewithin ja Fieldin tutkimusryhmien tutkimukset.

Lewith kumppaneineen testasi laventeliöljyä terveillä, mutta unettomuudesta kärsivillä ihmisillä. Testiryhmä sai laventeliöljyä ja kontrolliryhmä placebona manteliöljyä. Laventeliöljyä saaneiden unettomuusoireet vähenivät ja elämänlaatu parani merkittävästi verrattuna manteliöljyä saaneeseen kontrolliryhmään. Field puolestaan tutki laventeliöljyn vaikutuksia lasten itkuisuuteen ja uneen videotallenteiden avulla ja huomasi, että laventeliöljy vaikutti lasten syljen kortisolipitoisuuksiin. Kortisolia kutsutaan myös stressihormoniksi, joka nostaa autonomisen hermoston vireystilaa ja heikentää nukahtamista ja unessa pysymistä niin lapsilla kuin aikuisillakin (kirjoittajan huomautus).

Mielestäni Moeinin ja kumppaneiden tutkimustulokset ovat huomion arvoisia. Tämä tutkimus osoitti laventeliöljyllä olevan varsin lyhyessä ajassa tilastollisesti merkitseviä myönteisiä vaikutuksia uneen. Tutkimusasetelma ei kuitenkaan ollut mielestäni ongelmaton. Testi- ja kontrolliryhmiin tuli kumpaankin runsaat 30 vastaajaa. Vastaajia oli mielestäni melko vähän per ryhmä. Testiaika oli vain kolme päivää, mikä tutkimuksellisesti on aika lyhyt aika. Tutkimus ei myöskään kertonut sitä, palasivatko uniongelmat kokeen päätyttyä, kun testiryhmän potilaat eivät enää saaneet laventeliöljyä tyynyjensä viereen.

Tämän tapaisessa tuoksuun perustuvassa tutkimuksessa on vaikeaa tehdä sokkotestiä niin, että potilaat eivät lainkaan tietäisi kuuluvatko he testiryhmään vai eivät. Laventeliöljy kun joko tuoksuu potilaan nenään tai sitten ei tuoksu. Tällöin on vaikeaa erottaa laventeliöljyn myönteistä vaikutusta vaikkapa siitä, että potilas kokee saavansa erityishoitoa tietäessään kuuluvansa testiryhmään. Mikä vaikutus on sillä, että potilas kokee uniongelmiaan hoidettavan erityisellä tavalla verrattuna kontrolliryhmään? Tällainen erityishuomio sinällään voi olla unta parantavaa. Kuten tohtori Pauliina Aarva toteaa kirjassaan Parantavat energiat – myyttistä ja tutkittua tietoa täydentävistä hoidoista, tällaisella hoivavaikutukseksi nimetyllä vaikutuksella on tutkitusti vahvasti ihmistä eheyttävä ja parantava vaikutus. Käytännön hoitotyössä ei liene väliä sillä, miten tarkkaan voidaan erottaa hoivatuksi tulemisen tunne itse interventiosta, joka tässä tapauksessa oli laventeliöljy. Lopputulos ratkaisee eli se, että potilaat nukkuvat paremmin.

Aromaterapiasta lukemieni tutkimusten valossa voin suositella kokeilemaan laventeliöljyä unettomuuden hoidossa. Siitä ei tunnu olevan ainakaan mitään haittaa. Pikaisen nettihaun perusteella laventeliöljyä saa eri nettikaupoista 6 – 15 euron hintaan per pullo. En osaa sanoa, miten eri laventeliöljyvalmisteet eroavat toisistaan. Olen innokas kuulemaan lukijoiden kokemuksia laventeliöljystä unettomuuden hoidossa. Sähköpostia voi laittaa osoitteeseen: mari.sydanvuori@aikuistenunikoulu.fi. Kiitos kun luit tämän blogi-tekstin!


Lähteet:

Mahin Moeini, Maryam Khadibi, Reza Bekhradi, Seyed Ahmad Mahmoudian, Fatemeh Nazan: Effect of aromatherapy on the quality of sleep in ischemic heart disease patients hospitalized in intensive care units of heart hospitals of the Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2010 Autumn: 15 (4): 234-239.

Pauliina Aarva: Parantavat energiat – myyttistä ja tutkittua tietoa täydentävistä hoidoista. Basam Books, 2015.
Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: laventeliöljy, unettomuus, uniongelmat